Лидия Шишманова

През 1896 г. известната интелектуалка Лидия Шишманова публикува книга, съдържаща интересни български фолклорни произведения, които благодарение на нейното дело стават достояние на широката европейска публика.

Лидия Шишманова (1866 – 1937 г.) е една от най-забележителните жени в културния живот на България след Освобождението. Тя често остава в сянката на далеч