Български червен кръст

Макси/минималист Случи се така. Трябваше да бъда представена пред чужд човек. Мой колега побърза да обобщи: „Тя е максималист!“ А аз се възпротивих: „Не, аз

Червеният кръст е най-старата съществуваща хуманитарна организация в света. Представлява неутрално, независимо и политически необвързано дружество. Международният комитет на Червения кръст има изключително хуманитарния дълг