бит

 „И така пак си живееш същия живот, в същата къща и в същото село, но вече си променен човек – по-пълен ти е животът, по-приятни

Когато се говори за представите за отвъдното у старите българи, трябва да е ясно, че такива съществуват при хората във всяко историческо време и във