МУЗИКА, ТАНЦИ & НОСИИ

Изкуството везане води началото си от древната история на човешкото общество. Позната и на праславяните, везбата се развива в продължение на две хилядолетия. Творческият процес

Безспорно в следосвобожденска България няма град, чийто стопански облик да е толкова модерен, толкова европейски и толкова впечатляващ, какъвто е този на Габрово. Заради бурното

Традиционното българско облекло на предците ни, постепенно изчезвало през годините, днес съвсем отсъства от ежедневието и бита ни. За него можем да съдим единствено по

Гайда Гайдата е духов и мехов инструмент; тя е най-популярният народен инструмент у нас след кавала и гъдулката. Среща се в почти всички етнографски области

България е поделена в няколко етнографски области, всяка от които има своите особености по отношение на песенно танцовия фолклор. Най-общо фолклорните области в България са седем: СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Пафтите или още чапрази са украсени метални токи за колани, които играят изявена роля на накити в женската народна носия. Според археологически находки в Мадара,