Изтрити Пътеки

В тази рубрика ще се запознаете с будни и смели личности на България, които се срещат рядко в книгите, чиито подвизите започват да се изтриват от съзнанието на поколенията, а лицата им остават неизвестни. Това са хора, които, като вдъхновители на личности и събития, запазват своята огромна роля в каузите и делата на българите. Тук ще се запознаете с малко познати книжовници, мъченици за вярата, хайдути и революционери, които са бродили и разкрили пътя на свободата.

Всеки продължителен период от българското минало е съпроводен с възходи и падения, чиято степен е трудна за измерване. Кое събитие е по-величаво от друго, или

Константин Величков е един от първите и най-видни интелектуалци на следосвобожденска България. За да разберем каква е неговата заслуга за Родината, трябва да бъде ясно