Фолклорни области в България

България е поделена в няколко етнографски области, всяка от които има своите особености по отношение на песенно танцовия фолклор. Най-общо фолклорните области в България са седем:

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ – Северняшка фолклорна област обхваща Северозападна България и Средна северна България. Географски областта включва две под области – Дунавска хълмиста равнина (без Добруджа) и северната част на Старопланинската система. Границите на областта се очертават на север от Дунава, на юг от Стара планина, на запад от сръбската граница и на изток от Добруджа. Характерни за областта са Ганкино, Дайчево, Дунавско, Еленино, Пайдушко, Чичово, Ситно Влашко, Грънчарско, Денино, Кулско хоро и др.

ТРАКИЯ – Тракия заема географския регион на Тракийската низина. Най-вече заради различия в танцовия фолклор обикновено бива поделена в две подобласти – Западна Тракия (Пловдивско и Пазарджишко) и Източна Тракия. Тук на воля можете да си поиграете Право тракийско хоро, Тракийска ръченица, Чирпанско хоро, Чапраз, Джиновски танц, Буенек, Криво пловдивско хоро и мн. др. 

ШОПЛУК – Шопската фолклорна област включва западната част от Средногорието, Софийско, Пернишко и Брезнишко. Хората тук ще ви научат на: Граовско, Йовино, Селско, Ситно, Годечко, Петрунино хоро, както и Кюстендилска и Шопска ръченица и др.

ДОБРУДЖА – Добруджа заема североизточната част на България. На север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област. Добруджанци обичат да танцуват на: Варненско хоро, Ръченик, Сборенка, Опас, Данец, Джоката, Ръка, Панделаш, „Сей, сей боб“ и др. 

МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ – Македонската фолклорна област обхваща земите на Пирин планина, Вардарска и Беломорска Македония. Тук под звуците на характерните за региона тарамбука и зурна се извиват Малашевско, Мелнишко, Тежко хоро, Джонгурица, Ширто, Гинка, Испайче и мн. др.   

СТРАНДЖА – Странджанската фолклорна област се намира на изток от Тракийската област до Черно море, на север се простира до Добруджа, а на юг до границата ни с Турция. По отношение на танцовия фолклор не се различава особено от Източна Тракия, поради което понякога е разглеждана като трета подобласт на Тракия. И все пак музикалният фолклор на Странджа е доста характерен и различим от този в Източна Тракия, вследствие, на което много изследователи я разглеждат като отделна фолклорна област. Тук смелите танцуват нестинарски танци по жарава, както и други характерни танци за областта като: Трите пъти, Прави хора, Филек.

РОДОПСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ – Родопската фолклорна област съвпада с географската област Родопи. Сворнато, Бачовско, Йенино хоро под звуците на българката каба гайда ни оставят без дъх.  

коментари

сподели мнение

Your email address will not be published. Required fields are marked *

предишни

Ползите от етеричните масла и тяхната употреба

следващи

Технологичен детокс