„Българка“ е онлайн проект, основан в Чикаго на 7-ми септември / 2014 г.


Анелия Чалъкова / главен редактор
Пламен Петков / главен редактор

Димитър Чалъков / редактор


Философия

Нашата мисия е да помагаме в припомнянето и възстановяването на българската реалност по начин, който изгражда едно по-пълноценно и здраво общество. „Българка“ е онлайн списание за всички българи по света и у нас. Идеологията ни е вдъхновена от желанието да популяризираме по-обстойно позитивната информация за събития и хора занимаващи се с мотивираща, културна и иновативна дейност, която да отключва желанието за развитие и свързване.


Предлагаме:

• Авторски текстове

• Получаване на електронен бюлетин след регистрация в уебсайта на списание „Българка“.

• Достъп до разнообразна аудитория.

Популяризиране на дейност чрез реклама и индивидуални решения.

• Читателите на списание „Българка“ са интелигентни и интегрирани в света индивидуалности. Обичат да четат за новости, природа, култура и корените си. Интересуват се от природосъобразен начин на живот, загрижени са за екологията и се вълнуват от актуални за обществото въпроси.


Атмосфера на работа и взаимоотношения

Екипа на „Българка“ е изграден от позитивни индивидуалности с различни умения в общуването. Като професионалисти за нас е важно да имаме взаимно уважение, да сме мотивирани, креативни и отговорни.


Обратно към най-новите текстове на списание „Българка

Приравняването между татари и българи, наложило се благодарение на остарели историографски тезиси, днес води до комични ситуации. Във втори курс при нас попадна студент от

Дора Габе е примата на българската поезия. Тя е първата жена, която заявява себе си в света на мъжете, придобивайки траен и заслужен успех. В

С наближаването на Новогодишната вечер, театрите и оперите по света трескаво започват да се готвят за последния спектакъл, с който ще изпратят старата и ще

Зимните народни празници и обичаи са свързани с древни религиозно – магически представи, поверия и култове, и имат предимно предохранителен характер. Тъй като се вярва,

Проф. д-р Евгения Калинова е специалист по съвременна история на България. Родена е в Пловдив, където завършва Английската езикова гимназия. Следва в Историческия факултет на

Между тежестта и лекотата. Между материята и Духа. Между ефимерното и вечното. Между висините и дълбините. Между тъгата и радостта. Между сълзите и смеха. Между