„Българка“ е онлайн проект, основан в Чикаго на 7-ми септември / 2014 г.


Анелия Чалъкова / главен редактор
Пламен Петков / главен редактор

Димитър Чалъков / редактор


Философия

Нашата мисия е да помагаме в припомнянето и възстановяването на българската реалност по начин, който изгражда едно по-пълноценно и здраво общество. „Българка“ е онлайн списание за всички българи по света и у нас. Идеологията ни е вдъхновена от желанието да популяризираме по-обстойно позитивната информация за събития и хора занимаващи се с мотивираща, културна и иновативна дейност, която да отключва желанието за развитие и свързване.


Предлагаме:

• Авторски текстове

• Получаване на електронен бюлетин след регистрация в уебсайта на списание „Българка“.

• Достъп до разнообразна аудитория.

Популяризиране на дейност чрез реклама и индивидуални решения.

• Читателите на списание „Българка“ са интелигентни и интегрирани в света индивидуалности. Обичат да четат за новости, природа, култура и корените си. Интересуват се от природосъобразен начин на живот, загрижени са за екологията и се вълнуват от актуални за обществото въпроси.


Атмосфера на работа и взаимоотношения

Екипа на „Българка“ е изграден от позитивни индивидуалности с различни умения в общуването. Като професионалисти за нас е важно да имаме взаимно уважение, да сме мотивирани, креативни и отговорни.


Обратно към най-новите текстове на списание „Българка

„Ковънт Гардън“ – Лондон, декември 1946 г. Предстои премиерата на „Саломе“ на Рихард Щраус. В кралската опера са събрани, за това уникално събитие на века,

Искра Баева е родена в София през 1951 г. От 1982 г. е старши асистент в Историческия факултет на СУ „Климент Охридски“, от 1995 г.

Макси/минималист Случи се така. Трябваше да бъда представена пред чужд човек. Мой колега побърза да обобщи: „Тя е максималист!“ А аз се възпротивих: „Не, аз

Ако използваме метафората, че „изтритите пътеки“ на България са прекъснатата ни духовна връзка с незаслужено (по)забравени герои от миналото – тя по идеален начин пасва

Много е писано и говорено за великия български певец – Борис Христов, получил прозвището „цар на басите“. Много е писано за неговата изключителна кариера на

Подгответе се за един „Лабиринт на сетивата“ сред природата – „Островът на тишинавтите“ е сетивно пространство – Лабиринт, създадено от „Театър на сетивата София“ като