„Нарисувай ми СТЕНА“

Партньорската инициатива на „Сдружение Трансформатори“ и „Оргахим АД – Русе“ стартира 2016 година с конкурс за художествен стенопис, върху избрани 4 знакови сгради, в 4 града на България – София, Пазарджик, Габрово и Пловдив. Платформата „Нарисувай ми стена“ подкрепя реализирането на художествени решения за обществени градски пространства и интериори на обществено значими сгради в цялата страна.

Предизвикателството отправено тази година към участниците е да предложат контекстуално тематично изрисуване на видима стена, като създадат разпознаваема художествена идентичност. Целта е реализираната стенопис да олицетворява духа на мястото и съвременния градски живот в България.

В конкурса могат да участват отделни физически лица, както и екипи с оригинални идеи, които с общи усилия да създадат цялостен художествен облик на съответната сграда.

Предложенията ще бъдат оценени от авторитетно жури от графични дизайнери и художници, представител на „Оргахим АД“ и представител на града/обекта/общността, ползватели на конкретната сграда. Предложенията ще могат да бъдат разглеждани в сайта на проекта www.narisuvai.bg (в момента в процес на разработване). Конкурсът ще набира предложения от 25-ти април до 25-ти май 2016 г. Журито ще оценява в седмицата 25-ти – 30-ти май 2016 г. Победителите за всеки град ще бъдат обявени на 13-ти юни, понеделник, след финалното гласуване на публиката през сайта в седмицата от 1-ви юни до 11-ти юни 2016 г.

Цел на програмата е естетизиране на обществено значими сгради и пространства, с културно или социално значение, чрез изрисуване и художествено оформление на елементи от тях.

Програмата цели да подкрепи таланта на млади визуални артисти, художници и архитекти, като съдейства за реализирането в градска среда на техните творчески идеи.

Финансовите средства и материалите за осъществяване на конкурса се набират от дарители – физически и юридически лица. „Сдружение Трансформатори“ е администратор на програмата.

Конкурсът е отворен за лица над 18 годишна възраст – професионални художници, стенописци и графити майстори, за всички, които имат усет към градското изкуство, както и желание да допринесат за красивия облик на градския живот.

Могат да кандидатстват както индивидуални физически лица, така и екипи, и организации с нестопанска цел.

Един участник може да участва с предложение за всеки един от обектите в населените места, част от конкурсната програма.

Участниците, които ще вземат участие в изрисуването трябва да спазват следните условия за участие:

– Дейностите по изрисуване да не нарушават реда и спокойствието на пешеходците, живущите и работещите.

– Дейностите по изрисуване се извършват в дух на уважение към градската среда, без да замърсяват и променят облика на други елементи от градската среда в съседство.

– Дейностите по изрисуване да бъдат извършени съобразно технически инструктаж за безопасност на работа предварително направен от технически екип на организаторите.

коментари

сподели мнение

Your email address will not be published. Required fields are marked *

предишни

Предизвикателството за социална промяна на „Фабрика за идеи“

следващи

Щрихи от миналото на първия освободен български град