България с изложение „Образование без граници“

За 14-ти път ще се проведе международното изложение „Образование без граници“

„Образование без граници“ е международно изложение, което се провежда в две издания на година – пролетно и есенно, а пред нас е и първото за годината. Мащабното събитие ще се проведе от 11. до 13. март в София и се очаква да привлече хиляди посетители от цяла България. Събитието ще събере целият свят за три дни на петия етаж на Националния дворец на културата.

Отново тази година ще се реализира инициативата „Образование и КАРИЕРА“

Това е уникален за България проект, който има за цел да подобри диалога между образованието и работодателите в различните сектори на икономиката, за да бъде създадена възможност учениците и студентите да се обучават по релевантни към пазара на труда програми и да спрем да губим младите си дипломирани специалисти.

„Образование без граници“ през март!

„Образование без граници“ през март!

Какво ново ще видим в Националния дворец на културата

„Образование без граници“ е най-голямото и единственото образователно изложение в България, което представя важната връзката между образованието и кариерното развитие на младите хора в страната в духа на Европа 2020. Обединяващо разнообразни участници от цял свят, изложението е едно от най-познатите и утвърдени образователни мероприятия в световен мащаб, което пък спокойно дава на България самочувствието, че на територията на нашата малка страна е възможно да се реализира такова мащабно събитие.

„Образование без граници“ през март!

На предстоящо издание на „Образование без граници“ ще бъде представен мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектор „Образование“ за изминалата година и резултатите на ниво ЕС и конкретно за България. На форума ще участват високопоставени представители на Европейската комисия, които ще бъдат отворени за въпроси относно българското образование и постигнатите резултати.

На форума ще участват около 200 представители на всички нива на образователната система – ректори на български университети от цялата страна, директори на училища от цялата страна, началници на РИО инспекторати от цялата страна, представители на местната власт, министерства и много други. За първи път на едно място ще се съберат представители на всички образователни нива, които ще дискутират мястото на българското образование на европейския континент.

Основни ключови тенденции:

  • България има най-висок процент от всички държави-членки на „ЕС-28“ на ученици с ниски постижения по четене, математика и природни науки;
  • Процентът на заетост на наскоро дипломиралите се е 52,6%, а за ЕС възлиза на 70,8%;
  • България и Румъния са на последните места по участие на възрастни (от 25 до 64 години) в дейности по учене през целия живот;
  • Около половината от всички студенти в България учат в шест от общо 52 професионални области: икономика, администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм.

България е сред държавите-членки на ЕС, с най-висок процент на лицата на възраст между 20 и 34 години, завършили висше образование и заемащи работни места, които традиционно не изискват такава степен на квалификация.

На предстоящото издание ще видим представители от няколко континента. За първи път в България ще бъдат представени участници от Грузия и далечен Судан. Китай ще участва с университета, известен като „люлката на китайската електронна промишленост“ – „University of Electronic Science and Technology of China“. Англия ще бъде представена с 9 учебни заведения, като между тях е и едно от най-старите училища в света – „King’s Ely“, създадено през 973 година. Кипър също ще бъде силно представена – чрез тяхното министерство на образованието и възможностите за обучение в цялата страна. Широката публика ще получи информация за предоставените 190 пълни стипендии за обучение в различните руски университети, което е също една от приятните изненади на изложението. Сред българските участници се нареждат Военната академия „Г. С. Раковски“, Техническият университет – София, „Нов български университет“, СА „Димитър А. Ценов“, СПГЕ „Джон Атанасов“, „18 СОУ“ и много други. Участниците обещават невиждани до сега отстъпки, от които всеки може да се възползва.

коментари

сподели мнение

Your email address will not be published. Required fields are marked *

предишни

„Образование без граници“ през март

следващи

До колко важен е символният смисъл на „Трети март“ за българите?